Archive for maaliskuu 2010

Arviointia, strategiaa ja punaisen langan punomista

15 maaliskuun, 2010

SYLn kehysektorilla on käynnissä useampia sisäisen toiminnan kehittämisprojekteja vuonna 2010. Vuoden kuluessa olemme luomassa SYLn kehystrategiaa sekä osallistumme Kepan Arvioinnista arkea –hankkeeseen.  Viime KENKKUn kokouksessa Kepan koulutussuunnittelija Tiina Kontinen oli alustamassa Arvioinnista arkea –hankkeesta. Myös strategiatyötä tehtiin aivot sauhuten ja fläppitaulut täyttyen.

Arvioinnista arkea –hanke on Kepan jäsenjärjestöilleen tarjoama palvelu. Hankkeen ideana on tarjota järjestöille räätälöityä palvelua arviointiin liittyen. Palvelu koostuu noin kuudesta työpajasta, joissa kartoitetaan arviointikäytänteiden nykytilanne, ja mietitään, mitä kussakin järjestössä on mielekkäintä tehdä arvioinnin kehittämiseksi. SYL:ssa alkuperäisenä ideana olisi tehdä arviointikäytänteistä pieni manuaali, jota voisi sitten yhdessä käydä läpi kumppanijärjestöjen kanssa.

Suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa pitää olla sama punainen lanka. Arviointi ei myöskään saa teettää kovasti lisätyötä, vaan sen tulee olla selkeänä osana hankkeen toteutusta. Mitä selkeämmät arviointikäytännöt sen helpompi niitä on toteuttaa muun työn ohessa. Tehtävän manuaalin tarkoituksena on tehdä arviointikäytänteistä läpinäkyviä ja selkeitä kumppanijärjestöjen suuntaan, selkeyttää työtä Suomen päässä ja tukea raportointia rahoittajien suuntaan.

Arvioinnin systematisoiminen ja kehystrategian luominen nivoutuvat monilta osin yhteen. Tiinan mukaan strategioissa ongelmana on usein se, että tavoitteet ovat hyvin abstrakteja. Pitäisi aina miettiä, miten ne tuodaan käytännön toimintaan ja mihin toimintaa fokusoidaan. Strategiassa jokainen lause tulisi voida muuttaa toiminnaksi. Tärkeää on myös muistaa, että Suomessa tehtävässä strategiassa ei lähdetä linjaamaan kumppanijärjestöjen toimintaa eli toteutettavia hankkeita, vaan strategia tehdään oman toiminnan kuvaamiseksi ja ohjaamiseksi. Toki on mahdollista linjata millä sektorilla toimivia kumppanijärjestöjä etsitään, mutta varsinaisten hankeideoiden täytyy tulla kumppanijärjestöjen toimesta.

Anni Vihriälä

Advertisement

SYL hakee projektisihteeriä

3 maaliskuun, 2010

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) etsii projektisihteeriä suunnittelemaan ja toteuttamaan kehityskysymyksiin ja -politiikkaaan liittyvän artikkelikokoelman, juttupankin.

Lisätietoja ja hakujulistus täältä !